นักวิเคราะห์: ราคาโรงแรมที่สร้างสถิติสำหรับซูเปอร์โบวล์