การศึกษาใหม่อ้างว่า igaming เพิ่มรายได้จากอิฐและปูน